Planovi, mogući scenariji, mogućnosti, čekanja, beskrajna čekanja…

Kako se živi u neizvesnosti?
Kako da živiš u nepoznatom?

Iščekivanja
Nebrojena zadržavanja daha
pitajući se šta je sigurno
Zabrinutost
Život na pauzi
Prostor u kojem tvoje srce čeka da zatreperi
Nestrpljenje
I osećaj da čekanje nije ok
I osećaj da je nesigurnost ok
Promena perspektive
Ljubav za ono što je sada, tu

Garancija nikada nije bilo
Ali ipak… diši

U redu je da puziš ako ne možeš da hodaš
U redu je da sačekaš
U redu je da nemaš plan
da ne znaš šta će sutra biti
A da ipak… dišeš

Ovo je taj trenutak
Pun
Sjajan
Magičan
Da budeš ono što jesi
Ono kako se osećaš
Ono što znaš
Što si oduvek znala
više srcem no umom

Ovo je taj
pravi trenutak
da se smeješ
da budeš hrabra
da budeš blaga
da budeš ljubazna
da pustiš glas
da ne zaboravljaš na svoje težnje
da imaš nove ciljeve
da zaboraviš na sve
da deliš
da saslušaš
da razumeš
da kažeš “volim te”
da kažeš “plašim se”
da odmahneš glavom i kažeš ”ne”
bez kajanja
bez krivice
da govoriš ono što misliš
da se ne bojiš da osećaš
duboko, najdublje
da ne možeš dalje
snažno, najsnažnije
da ti je svega dosta
iskreno, najiskrenije
da si sebi važna
i da želiš da dišeš
da trčiš
da ostaneš bez daha
od uzbuđenja
od radosti
da ideš daleko, tamo gde ranije nisi smela
da sanjaš
da hodaš
da miluješ

Nema vremena za čekanje
za tuđe scenarije i planove.
Zgrabi život za uzde od paučine
za dizgine od svetlosti.

Pritisni plej.
Ovaj trenutak se neće ponoviti.