Kupim knjige sa poda
ređam ih po policama
uređujem skripte iz književnosti
dvadesetog veka
zatežem fotelju
pakujem odeću u ormar
kupujem još jednu
čašu za vino
zalivam biljke
da im se listovi podignu
pre no što dođeš
pretresam dan
tražim događaje
smišljam priče
da te zabavim
kada dođeš
stavljam dva
žuta tanjira
na mali sto
da te nahranim
kada dođeš
stavljam čašu sa vodom
i jedan cvet u nju
biram žice
da te razgalim
kada dođeš
otvaram prozore da
možeš da dišeš
zatvaram vrata da
ne odeš
kada dođeš
stojim pred belim vratima
kao pred morskim talasom
klizim noktima
obojenim u crveno
po plavom tepihu
i mislim
baš sam smešna
vrlo sam smešna
ja ne bojim nokte
ne ređam knjige po policama
baš sam smešna
ja ne kuvam
ne uređujem skripte
dok spremam ispit
moje haljine moje knjige moje biljke
žive svojim životom
mnogo sam smešna
samoj sebi
pa brišem lak sa noktiju
umivam se
smejem
odmahujem glavom
a kada se tvoja široka
ramena promole
kada dođeš
kada se nasmeješ
sve ovo
svejedno
prestaje da postoji
ti si talas
koji sam čekala.